Den nyvalgte bestyrelse

Formand: Hans Jørn Nielsen fra Trekanten.

Kasserer: Finn Jensen fra Bornholm.

Menigt bestyrelsesmedlem: Lars Hansen fra Fyn.

Suppleanter: Lars fra Ringsted og Bjarne Bill fra Vejle.

Revisorer: Tommy Olesen fra Ålborg og Glenn Hansen fra Bornholm.

Webmaster: Glenn Hansen fra Bornholm.

Ekstraordinær generalforsamling i Rødovre

Søndag den 19/4 blev en ny bestyrelse i De Danske Roligans valgt i Rødovre ved den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Navnene og posterne følger nærmest. Nyt medlemsblad til samtlige registrerede Roligans i Danmark indenfor 4 uger samt en ny 123hjemmeside.